โรงเรียนบ้านโสกคร้อ

ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
15 บ้านโสกคร้อพัฒนา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
2 หมู่บ้านโสกคร้อ ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสายหยุด ผาดี
ผอ.รร.บ้านโสกคร้อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.