โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3 หนองแวง ตำบลบ้านเพชร อำเอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
7 หนองแวงน้อย ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
14 หนองแวงพัฒนา ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
19 หนองแวงรุ่งเรือง ตำบลบ้านเพชร อำเอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
20 หนองแวงศรพัฒนา ตำบลบ้านเพชร อำเอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
23 หนองแวงรุ่งอรุณ ตำบลบ้านเพชร อำเอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.