เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12 บ.โนนสง่า ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
5 บ.โนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
6 บ.ท่าศาลา ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
14 บ.โนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.