โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสำอาง คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสิริรัตน์ ป้องขันธ์
ครู

นายชวน เจริญศิริ
ครู

นางสาวพุธเที่ยง หมื่นนาวัง
ครูผู้ช่วย

นายอดิศักดิ์ ศรีชัย
ครูผู้ช่วย

น.ส.กุหลาบ พงค์สกูล
ลูกจ้างประจำ

นางสาวธิชารัตน์ นิเวศรัมย์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.บ้านหนองกองแก้วเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.