โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายปราโมทย์ ศรีรังกา
ครู

นายวัชรพงษ์ เจริญวัฒนา
ครูผู้ช่วย

นายสุรศักดิ์ ม่วงทา
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดงเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.