โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นาย พงษ์ศิริ สิงโนนตาด
ครูอัตราจ้าง

นางสาว ยุภาพร ศรีพัน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพชรลดา ภูฆัง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสันเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.