ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสนีย์ ศรีเสาวงค์
ครู

นางอาทิตยา ปราณีต
ครู

นางสาวคำฝัน ปัสสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลยา ประพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายพินย์ สามารถกูล
ครูอัตราจ้าง

นายธนรินทรณ์ บุญมากัลยาพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผอ.รร.บ้านประดู่งามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.