โรงเรียนบ้านหนองจะบก

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิเชษฐ สุวรรณโสภา
ครู

น.ส.จรรยาภรณ์ หีตสันเทียะ
ครู

นางสาวภัทราวณี โรมบรรณ
ครู

นางสาวชิโฬณันฐ์ ธรรมมาน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำฝน แพวขุนทด
พนักงานราชการ

นางสาวอำไพ เรียบขุนทด
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวสุรีวรรณ ภูลียาว
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

สิบเอกอภิศักดิ์ บัวล้อม
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผอ.รร.บ้านหนองจะบกเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.