โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางจิระพรรณ สินสม
ครู

นางสาวณัฐธิดา จำรัสแนว
ครูอัตราจ้าง

นายโรจนศักดิ์ โม่งปราณีต
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางศรีไพร ป้องจัตุรัส

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านหนองลูกช้างเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.