โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางชญานิษฐ์ แนวสุภาพ
ครู

นางมาลัย พันธุ์เลิศ
ครู

นางสาวสมปรารถนา จงท่วมกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสุภัคชญา ลีลาศ
ครูผู้ช่วย

นายเนติธร มีชัย
ครูอัตราจ้าง

นายอุทัย จิตรหาญ
ครูอัตราจ้าง

น.ส.รุ่งนภา เวิดสูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวบุญงาม พลสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านขามราษฎร์นุกูลเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.