ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ส.อ.ไพโรจน์ รุ่งนภาไพร
ครู

นางทองปาน ศรีศาลาแสง
ครู

นางวิรัชภรณ์ คำจัตุรัส
ครู

นายธนกร แนมขุนทด
ครู

นางเต็มศิริ นาทันตอง
ครู

นางเมษยา ตราบุรี
พนักงานราชการ

นางสาวพัชรินทร์ นันทวิริยาภรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นายทรงวิทย์ ศรีโสภา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผอ.รร.บ้านเดื่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.