โรงเรียนบ้านร่วมมิตร

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสาวสมพร ถาวรกาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมภูมิ ร่มสุข
ครู

นางสาวทัศนีย์ ดัชถุยาวัตร
ครู

นางสาวชัญญานุช เจ๊กจันทึก
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสมพร ถาวรกาย
ผอ.รร.บ้านร่วมมิตรเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.