ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายวิศิษฏ์ ศรีรัตนพันธ์
ครู

นางสาวศศิธร พงษ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางน้ำอ้อย ขัดวงษ์
พนักงานราชการ

น.ส.จริยา ศรีวันพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านห้วยเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.