ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์


ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย

67.92

ภาษาอังกฤษ

39.17

คณิตศาสตร์

31.67

วิทยาศาสตร์

41.67

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านท่าชวนเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.