ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

43.71

ภาษาอังกฤษ

31.67

คณิตศาสตร์

23.33

วิทยาศาสตร์

24.83


ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย

58.10

ภาษาอังกฤษ

44.00

คณิตศาสตร์

37.00

วิทยาศาสตร์

33.30

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผอ.รร.บ้านประดู่งามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.