ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

50.42

ภาษาอังกฤษ

39.44

คณิตศาสตร์

38.89

วิทยาศาสตร์

39.78


ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย

55.83

ภาษาอังกฤษ

35.00

คณิตศาสตร์

34.17

วิทยาศาสตร์

42.58

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางยินดี เบียดนอก
ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.