ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

39.79

ภาษาอังกฤษ

26.79

คณิตศาสตร์

22.14

วิทยาศาสตร์

30.94


ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย

44.77

ภาษาอังกฤษ

32.27

คณิตศาสตร์

24.24

วิทยาศาสตร์

40.89

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.