ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

46.39

ภาษาอังกฤษ

29.22

คณิตศาสตร์

31.56

วิทยาศาสตร์

31.55


ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย

58.34

ภาษาอังกฤษ

41.59

คณิตศาสตร์

33.64

วิทยาศาสตร์

38.55

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผอ.รร.บ้านดงลานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.