ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

55.35

ภาษาอังกฤษ

27.25

คณิตศาสตร์

38.00

วิทยาศาสตร์

37.43


ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย

69.50

ภาษาอังกฤษ

31.79

คณิตศาสตร์

56.43

วิทยาศาสตร์

42.07

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผอ.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.