ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

38.75

ภาษาอังกฤษ

23.00

คณิตศาสตร์

28.00

วิทยาศาสตร์

20.95


ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย

54.97

ภาษาอังกฤษ

38.13

คณิตศาสตร์

36.88

วิทยาศาสตร์

36.63

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประวิทย์ อาชา
ผอ.รร.บ้านหนองอีหล่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.