ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

53.79

ภาษาอังกฤษ

41.67

คณิตศาสตร์

36.67

วิทยาศาสตร์

31.00


ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย

66.92

ภาษาอังกฤษ

56.25

คณิตศาสตร์

47.50

วิทยาศาสตร์

41.33

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผอ.รร.บ้านเดื่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.