ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

42.25

ภาษาอังกฤษ

20.00

คณิตศาสตร์

35.00

วิทยาศาสตร์

38.50


ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย

35.33

ภาษาอังกฤษ

27.50

คณิตศาสตร์

26.67

วิทยาศาสตร์

32.33

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านห้วยเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.