ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ภาษาไทย

57.63

ภาษาอังกฤษ

43.96

คณิตศาสตร์

37.50

วิทยาศาสตร์

31.85


ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย

57.37

ภาษาอังกฤษ

34.67

คณิตศาสตร์

30.00

วิทยาศาสตร์

42.83

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.