คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสำเนียง บุญนำรุ่งเรือง  ประธานคณะกรรมการ

นายวิฬุณ นาทอง             กรรมการ

นายสุพงษ์ ขัดมา             กรรมการ

นายจิตติ กกกลาง            กรรมการ

นายศุภชัย ชำนาญสิงห์     กรรมการ

นายคำรณ บุญยิ่ง            กรรมการ

นายอำนวยชัย ธะนากลาง  กรรมการ

นางยินดี เบียดนอก         กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางยินดี เบียดนอก
ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.