ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100745
รหัส Smis 8 หลัก36030205
รหัส Obec 6 หลัก100745
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านท่าชวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)thachuan
ที่อยู่หมู่ 6 บ้านท่าชวน
ตำบลท่ากูบ
อำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030205@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://btc.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ23
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ17

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านท่าชวนเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.