โรงเรียนบ้านหนองขาม

ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100732
รหัส Smis 8 หลัก36030176
รหัส Obec 6 หลัก100732
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านหนองขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)bannongkham
ที่อยู่หมู่ 2 บ้านหนองขาม
ตำบลตาเนิน
อำเภอเนินสง่า
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์044-870440
โทรสาร044-870440
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030176@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://nka.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ26
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ10

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ผอ.รร.บ้านหนองขามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.