โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100274
รหัส Smis 8 หลัก36030120
รหัส Obec 6 หลัก100274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านใหม่สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)BANMAISAMUKKEE
ที่อยู่หมู่ 2 บ้านใหม่สามัคคี
ตำบลห้วยแย้
อำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36250
โทรศัพท์044-870394
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030120@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bms.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ64
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ35

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายณรงค์ ดวงพรม
ผอ.รร.บ้านใหม่สามัคคีเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.