โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100270
รหัส Smis 8 หลัก36030116
รหัส Obec 6 หลัก100270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านหนองกองแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Nongkongkaew School
ที่อยู่หมู่ 4 บ้านหนองกองแก้ว
ตำบลห้วยแย้
อำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36250
โทรศัพท์044-870435
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030116@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://nkk.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ59
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ30

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.บ้านหนองกองแก้วเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.