โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100268
รหัส Smis 8 หลัก36030106
รหัส Obec 6 หลัก100268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Parkdong school
ที่อยู่หมู่ 11 บ้านปากดง
ตำบลวังตะเฆ่
อำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36250
โทรศัพท์044-109588
โทรสาร044-109588
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030106@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bpd.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ69
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ40

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดงเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.