โรงเรียนบ้านวังกะทะ

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100260
รหัส Smis 8 หลัก36030099
รหัส Obec 6 หลัก100260
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านวังกะทะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Banwangkata
ที่อยู่หมู่ 2 บ้านวังกะทะ
ตำบลวังตะเฆ่
อำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36250
โทรศัพท์044-870430
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030099@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://wkt.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ53
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ28

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายภูริช ผ่องแผ้ว
ผอ.รร.บ้านวังกะทะเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.