โรงเรียนบ้านหนองจาน

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100253
รหัส Smis 8 หลัก36030092
รหัส Obec 6 หลัก100253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านหนองจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)bannongchan
ที่อยู่หมู่ 5 บ้านหนองจาน
ตำบลโคกสะอาด
อำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36250
โทรศัพท์044-870223
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030092@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://njn.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ32
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ4

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผอ.รร.บ้านหนองจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.