โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100241
รหัส Smis 8 หลัก36030128
รหัส Obec 6 หลัก100241
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)หินฝนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)hinfonwittayakom
ที่อยู่หมู่ 10 บ้านหินฝน
ตำบลนายางกลัก
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์-
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030128@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://hfw.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ43
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ70

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประทีป ลี้พล
ผอ.รร.หินฝนวิทยาคมเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.