โรงเรียนบ้านวังตาท้าว

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100234
รหัส Smis 8 หลัก36030124
รหัส Obec 6 หลัก100234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านวังตาท้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Banwangtatao
ที่อยู่หมู่ 3 บ้านวังตาท้าว
ตำบลนายางกลัก
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์044-870549
โทรสาร044-870549
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030124@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://wtt.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ40
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ40

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวิรัช ฉันทิยานนท์
ผอ.รร.บ้านวังตาท้าวเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.