โรงเรียนบ้านศิลาทอง

ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100227
รหัส Smis 8 หลัก36030146
รหัส Obec 6 หลัก100227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านศิลาทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Ban Silathong
ที่อยู่หมู่ 6 บ้านศิลาทอง
ตำบลโป่งนก
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030146@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://sil.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ63
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ82

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุทิน ลาภประเสริฐ
ผอ.รร.บ้านศิลาทองเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.