ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100220
รหัส Smis 8 หลัก36030165
รหัส Obec 6 หลัก100220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านประดู่งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Banpradoongam
ที่อยู่หมู่ 8 บ้านประดู่งาม
ตำบลห้วยยายจิ๋ว
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์090-2390131
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030165@chaiyaphum3.go.th.
เว็บไซต์ http://pdn.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ63
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ16

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผอ.รร.บ้านประดู่งามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.