ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100215
รหัส Smis 8 หลัก36030137
รหัส Obec 6 หลัก100215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านหนองใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)BANNONGYAI
ที่อยู่หมู่ 9 บ้านหนองใหญ่
ตำบลบ้านไร่
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์089-2549905
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030137@chaiyaphum.go.th
เว็บไซต์ http://bny.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ79
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ33

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางยินดี เบียดนอก
ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.