ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100212
รหัส Smis 8 หลัก36030135
รหัส Obec 6 หลัก100212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านไร่พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)BANRAIPATTANA
ที่อยู่หมู่ 13 บ้านบ้านไร่
ตำบลบ้านไร่
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์044-890047
โทรสาร044-890081
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030135@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://brp.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ70
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ20

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.