โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100196
รหัส Smis 8 หลัก36030169
รหัส Obec 6 หลัก100196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Banwangtaladsomboon
ที่อยู่หมู่ 4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ตำบลห้วยยายจิ๋ว
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์044-870439
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030169@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://wtl.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ54
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ20

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเจน พรมสอาด
ผอ.รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.