โรงเรียนบ้านหนองจะบก

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100194
รหัส Smis 8 หลัก36030167
รหัส Obec 6 หลัก100194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านหนองจะบก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Bannongjabok
ที่อยู่หมู่ 2 บ้านหนองจะบก
ตำบลห้วยยายจิ๋ว
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36230
โทรศัพท์-
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030167@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://njb.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ44
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ13

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผอ.รร.บ้านหนองจะบกเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.