โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100191
รหัส Smis 8 หลัก36030055
รหัส Obec 6 หลัก100191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)bankokkum(sangaprachasun)
ที่อยู่หมู่ 3 บ้านโคกคึม
ตำบลโคกเพชรพัฒนา
อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36160
โทรศัพท์044-870122
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030055@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bkk.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ37
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ14

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางปราณีต ลีหัวสระ
ผอ.รร.บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.