ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100177
รหัส Smis 8 หลัก36030086
รหัส Obec 6 หลัก100177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)bankum
ที่อยู่หมู่ 3 บ้านกุ่ม
ตำบลหัวทะเล
อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36220
โทรศัพท์08-98472704
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030086@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bku.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ28
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ16

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผอ.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.