โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ

ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100173
รหัส Smis 8 หลัก36030075
รหัส Obec 6 หลัก100173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านหนองอีหล่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)nongelor
ที่อยู่หมู่ 10 บ้านหนองคร้อ
ตำบลบ้านตาล
อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36220
โทรศัพท์08-818762593
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030075@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://nel.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ19
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ10

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประวิทย์ อาชา
ผอ.รร.บ้านหนองอีหล่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.