โรงเรียนบ้านทามจาน

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100151
รหัส Smis 8 หลัก36030043
รหัส Obec 6 หลัก100151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านทามจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)bantamchan
ที่อยู่หมู่ 5 บ้านหลุมปูน
ตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36220
โทรศัพท์044-109211
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030043@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://btj.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ11
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ7

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านทามจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.