โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100144
รหัส Smis 8 หลัก36030019
รหัส Obec 6 หลัก100144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านหนองลูกช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Nonglukchang
ที่อยู่หมู่ 3 บ้านหนองลูกช้าง
ตำบลบ้านขาม
อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์0813215467
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030019@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://nlc.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ16
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ12

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านหนองลูกช้างเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.