โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100139
รหัส Smis 8 หลัก36030014
รหัส Obec 6 หลัก100139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านขามราษฎร์นุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)bankumratnukool
ที่อยู่หมู่ 2 บ้านขาม
ตำบลบ้านขาม
อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์-
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030014@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bkr.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ14
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ10

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านขามราษฎร์นุกูลเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.