ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100137
รหัส Smis 8 หลัก36030006
รหัส Obec 6 หลัก100137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)bandua
ที่อยู่หมู่ 5 บ้านเดื่อ
ตำบลกุดน้ำใส
อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์044-851327
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030006@chaiyaphum3.go.th.
เว็บไซต์ http://bdu.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ6
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ3

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผอ.รร.บ้านเดื่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.