โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100133
รหัส Smis 8 หลัก36030002
รหัส Obec 6 หลัก100133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)BANKUDNAMSAI SCHOOL
ที่อยู่หมู่ 3 บ้านกุดน้ำใส
ตำบลกุดน้ำใส
อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์044-852803
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030002@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://kns.chaiyaphum3.go.th
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ6
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ4

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายถาวร พรโสภณ
ผอ.รร.บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.