ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100126
รหัส Smis 8 หลัก36030032
รหัส Obec 6 หลัก100126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านห้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)banhaui
ที่อยู่หมู่ 3 บ้านห้วย
ตำบลหนองโดน
อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์-
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030032@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bhu.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ9
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ7

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านห้วยเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.