ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100116
รหัส Smis 8 หลัก36030025
รหัส Obec 6 หลัก100116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Bannonchan Netkhan Rajbhumrung
ที่อยู่หมู่ 12 บ้านโนนสง่า
ตำบลละหาน
อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์044-890519
โทรสาร-
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030025@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://bnj.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ14
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ15

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.