โรงเรียนบ้านดอนละนาม

ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก1036100115
รหัส Smis 8 หลัก36030024
รหัส Obec 6 หลัก100115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย)บ้านดอนละนาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)Rongrian Ban Don La Nam
ที่อยู่หมู่ 11 บ้านดอนละนาม
ตำบลละหาน
อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36130
โทรศัพท์044-890521
โทรสาร
ระดับที่เปิดสอน
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง
อีเมล์36030024@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ http://dln.chaiyaphum3.go.th/
Facebook
กลุ่มโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ11
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ15

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านดอนละนามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.